Polityka prywatności

Polityka prywatności Drukarni Internetowej druk-online.com

1. Wstęp
Administratorem danych osobowych jest Pracownia Poligraficzno-Reklamowa PIERNIK Mariusz Dymek, NIP 848-157-92-12, REGON 511359719, 10-588 Olsztyn, ul. Kościuszki 62/2

2.  Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

3. Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

   • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
   • Realizacja Twoich zamówień
   • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
   • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • Podanie danych: Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

5. Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
   • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
   • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
   • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

6. Okres przetwarzania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
   • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
   • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
   • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

7. Prawo do informacji i sprzeciwu
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
   • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
   • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
   • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
       - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
         jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

8. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
   • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
   • podmiot realizujący dostawę towarów
   • dostawca płatności
   • biuro księgowe
   • hostingodawca
   • podmiot zapewniający usługi marketingowe
   • podmiot zapewniający usługi statystyczne
   • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

9. Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

10. Polityka Cookies
Strona internetowa www.druk-online.com wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies to przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik łączy się w witryną www.druk-online.com w sposób tymczasowy lub trwały drobne pliki tekstowe.
Urządzenie w rozumieniu niniejszych uregulowań to mobilne bądź stacjonarne elektroniczne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, służące Użytkownikowi do łączenia się i korzystania ze stroną internetową www.druk-online.com.
    Strona internetowa www.druk-online.com wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj:
   • pliki cookies trwałe,
   • pliki cookies sesyjne.
         
Pliki cookies trwałe są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu zarówno podczas trwania sesji przeglądarki jak i po jej zakończeniu, a ich usunięcie możliwe jest jedynie przez odpowiednie czynności Użytkownika.
Pliki cookies sesyjne są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu jedynie podczas trwania sesji przeglądarki, a po jej zakończeniu zostają z niego samoistnie usunięte.
Pliki cookies używane na stronie www.druk-online.com są całkowicie bezpieczne dla Użytkowników. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się na Urządzenie żadnego niechcianego oprogramowania bądź wirusów.
Pliki cookies wykorzystywane są w celach ściśle związanych z poprawnym funkcjonowaniem strony www.druk-online.com tj.:
   • uwierzytelniania Użytkownika  podczas trwania sesji przeglądarki,
   • zapewnieniem bezawaryjności w działaniu witryny,
   • konfiguracji i ulepszeń strony internetowej,
   • zwiększeniu funkcjonalności strony dla Użytkowników,
   • wprowadzenia ułatwień w korzystaniu dla Użytkowników,
   • dostosowania witryny stosownie do preferencji Użytkowników,
   • sporządzaniu statystyk mających na celu późniejszą ich analizę i  ulepszanie funkcjonalności strony w przyszłości.  

Każdy z Użytkowników ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu, z którego korzysta.
Czynność opisana w ust. 9 skutkować może problemami w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej www.druk-online.com.

11. Kontakt z Administratorem
Użytkownik W każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.
Napisz na adres e-mail: biuro@druk-online.com

12. Zmiany polityki
Firma Pracownia Poligraficzno-Reklamowa PIERNIK Mariusz Dymek zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na tej stronie.